JAARVERSLAG 2018

 

Statistieken aanvragen 2018 (per 1-1-2019)

Aangevraagd                              : 35

Toegewezen/positief                  : 23

Doorverwezen                            : 02

Niet doorgezet/ingetrokken        : 05 (waarvan 2 buiten de gemeente Dronten)

 

Publiciteit. Bekendheid. Donaties.

In 2017 was het aantal aanvragen (op 2014 na met 65 stuks) het hoogste in aantal. In 2018 hadden we qua aantal aanvragen een gemiddeld jaar. Men weet ons fonds blijkbaar nog steeds te vinden. De bekendheid van ons fonds is blijkbaar duidelijk aanwezig. Dit is een prima zaak. Er is echter geen reden aan te geven waarom er over de jaren heen grote fluctuaties zijn. Dit ondanks een duidelijk herstellende economie die klaarblijkelijk niet merkbaar is bij onze doelgroep.

 

Financiën

Het jaar 2018  is afgesloten met een gering negatief saldo, waarbij de vermogenspositie als gezond kan worden aangeduid.

De Rabobank heeft wederom in 2018 de clubkasactie op dezelfde manier georganiseerd als de jaren daarvoor. in 2016.  De inkomsten hieruit zijn een wezenlijk onderdeel van de giften. Het is de verwachting dat de Rabobank de komende jaren dezelfde vorm van sponsoring zal aanhouden. Dat er veel leden van de Rabobank op het Betty Dekker Fonds hebben gestemd toont aan dat ook hier de bekendheid (en naam) van ons fonds goed is.

Net zoals in 2015 was het Betty Dekker Fonds 1 van de 4 goede doelen van de oliebollenactie van de PG Dronten. Hierdoor zullen wij in 2019 een gift ontvangen van  2500,=

 

Voor wat betreft de (nabije) toekomst zal het genereren van voldoende inkomsten een aandachtspunt moeten blijven, willen wij ons werk goed kunnen voortzetten. De bijdragen van particulieren waarderen wij daarbij in hoge mate.

 

Bestuurswisselingen

In het verslagjaar hebben geen bestuurswisselingen gehad.

 

Contacten

Ook dit jaar is er nauw en veelvuldig contact geweest met instellingen op sociaal en maatschappelijk gebied. Bijna alle aanvragen zijn via hun tussenkomst binnengekomen. Voor onze beoordeling is het belangrijk dat op deze wijze aanvragers professioneel begeleid worden.

Evenals voorgaande jaren hebben wij vaak gebruik mogen maken van de goede contacten die er zijn met de kringloopwinkel POOK uit Swifterbant. Contacten die wij zeer op prijs stellen en waarvoor wij dankbaar zijn.

De secretaris heeft een aantal malen de overleggroep “Burgers in de Knel” bijgewoond. Deze bijeenkomsten zijn belangrijk om op de hoogte te blijven van maatschappelijke ontwikkelingen en ontwikkelingen bij andere vrijwilligersorganisaties en fondsen met hun bijdragemogelijkheden.

 

 

Dronten, 23 januari 2019

 

E.H. van Vliet, secretaris

Vastgesteld in bestuursvergadering d.d. 11 februari 2019.