Doel

 

Het Betty Dekker Fonds biedt in gevallen van bijzondere, individuele nood, inwoners van de gemeente Dronten financiële of materiële steun als daar niet óf op onvoldoende wijze in kan worden voorzien. Een éénmalige kleine gift kan al een bijzondere verlichting betekenen voor hen, die het echt nodig hebben. Het Betty Dekker Fonds beoordeelt alle aanvragen zorgvuldig en bekijkt of er andere mogelijkheden zijn voor steun. Als dat niet het geval is, ontvangen zij vanuit het Betty Dekker Fonds goederen tot een maximum van € 300,- voor de aanschaf van bijvoorbeeld huishoudelijke apparatuur.

 

Stichting Betty Dekker Fonds staat geregistreerd bij de Kamer van Koophandel en is een erkend Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Daardoor zijn schenkingen fiscaal aftrekbaar. Nadere informatie voor het doen van een schenking of toekennen van legaten kunt u bij de secretaris opvragen.  Ga hiervoor naar onderdeel "contact" op deze website.