Sponsoren

 

Wij zijn voor inkomsten volledig afhankelijk van giften. Wij zijn blij met elke gift en zullen deze gift dan ook zorgvuldig besteden.

 

Diverse particuliere schenkers

Tafelronde 168 Lelystad

Dorcas Dronten

Evangelische Gemeente Shekina Dronten

Fruitbedrijf Minnaard

Gezamenlijke kerken Swifterbant

GKV Dronten-Zuid

Primofin Swifterbant B.V.

Protestantse Gemeenten

     Biddinghuizen

     Dronten

            Oliebollenbakkersgilde

     Swifterbant

Protief Business Dronten

Rabobank Clubkasactie/Clubsupport

Rotaryclub Dronten

Serviceclub Ladies’ Circle Dronten

Soroptimist Internationaal Dronten

Stichting Boerderijboek

Vrije Evangelische Gemeente Dronten

Vrijzinnige Geloofsgemeenschap Dronten