Steun ons

Al sinds 1997 draait het Betty Dekker Fonds op giften van particulieren, sponsoring door het bedrijfsleven, kerkgenootschappen, inkomsten uit legaten en opbrengsten van speciale evenementen. Ook u kunt mensen in nood helpen door het Betty Dekker Fonds te steunen. Geven gaat makkelijk. U kunt geld storten op de rekening van het Betty Dekker Fonds of contact opnemen met de secretaris om andere bijdragen te bespreken.

 

Stichting Betty Dekker Fonds staat geregistreerd bij de Kamer van Koophandel en is een erkende ANBI instelling (Algemeen Nut Beogende Instelling, RSIN/fiscaalnummer 806100941). Daardoor zijn schenkingen fiscaal aftrekbaar. Nadere informatie voor het doen van een schenking of toekennen van legaten kunt u bij de secretaris opvragen. Ga hiervoor naar onderdeel "contact" van deze website.

 

Uw gift geheel aftrekbaar

 

Met een schenkingsovereenkomst is uw gehele schenking voor de belasting aftrekbaar. In zo’n overeenkomst voor periodiek schenken legt u vast dat u met een bepaalde regelmaat een zelfde bedrag aan het Betty Dekker Fonds schenkt, voor minimaal vijf jaar. Het voordeel van een zo vastgelegde periodieke gift is dat er geen drempel van 1% geldt en dat er ook geen maximum is gesteld aan de aftrekbaarheid van deze gift. De gift is totaal aftrekbaar, wat betekent dat de fiscus een fors deel van de gift aan u ‘terugbetaalt’. U kunt alleen toekomstige giften opnemen in een overeenkomst. Donaties die u vóór de ingangsdatum van de overeenkomst heeft geschonken, mogen van de Belastingdienst niet worden meegerekend. Voor verdere vragen kunt u ook contact opnemen met ons fonds. Ga hiervoor naar onderdeel "contact" van deze website.

 

Giften kunt u storten op rekening NL13 RABO 0308 6006 65 t.n.v. Stichting Betty Dekker Fonds te Dronten, bij voorkeur onder vermelding van adresgegevens en eventueel een boodschap.