Aanvraagprocedure

Het liefst krijgen wij de aanvraag per mail (zie onderdeel Contact) binnen en bij voorkeur ingediend door een vertegenwoordiger van een instantie. Voor de aanvraag is geen formulier nodig. Uit de aanvraag moet minimaal blijken wie de aanvrager is, waar deze woont, hoe de gezinssituatie is (inclusief mede-kostwinnaars) en wat in hoofdzaak de problemen zijn en hoe lang dit al duurt en wat er wordt gedaan om hier uit te komen. (welke inzet van instanties) en natuurlijk waar specifiek om wordt gevraagd.

 

Mochten wij vragen hebben dan zullen wij (door de secretaris) die ook stellen aan de indiener. 

 

Als de aanvraag duidelijk en concreet genoeg is dan wordt deze door de secretaris (anoniem) voorgelegd aan de bestuursleden van de Stichting en volgt een besluit.  De aanvraag kan binnen 2 weken worden afgehandeld als er geen vragen zijn. 

 

Er wordt nadrukkelijk gekeken of er sprake is van een zogenaamde multiproblematiek, zoals minimumuitkering, voedselbank, schuldhulpverlening etc. Ook willen wij weten of er bij de gemeente (afdeling Bijzondere Regelingen) gevraagd is om bijzondere bijstand. Een bijdrage is nooit structureel en maximaal € 300,= in een periode van 5 jaar.  Geld wordt er ook nooit rechtstreeks overgemaakt en bij voorkeur kopen wij de zaken in bij de kringloop om zo veel mogelijk met zo weinig mogelijk geld te doen.