Financiën

De stichting werkt niet met jaarlijkse beleidsplannen. Het stichtingsbeleid vloeit voort uit de statutaire doelstellingen van het fonds. Er is geen personeel in dienst van de stichting en de bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Inkomsten komen volledig uit giften. In 2019 zijn er 26 aanvragen binnengekomen. Daarvan zijn er 23 gehonoreerd. 

 

Stichting Betty Dekker Fonds staat geregistreerd bij de Kamer van Koophandel en is een erkend Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Daardoor zijn schenkingen fiscaal aftrekbaar. Nadere informatie voor het doen van een schenking of toekennen van legaten kunt u bij de secretaris opvragen.

Giften kunt u storten op rekening NL13 RABO 0308 6006 65 t.n.v. Stichting Betty Dekker Fonds te Dronten, bij voorkeur onder vermelding van adresgegevens en eventueel een boodschap.

 

Overzicht baten en lasten

 

 

 

2016

2017

2018

2019

 2020

Donaties / Giften

€ 12.934,87

€   6.886,06

€ 4.206,82

€ 9.029,61

 € 3.423,67

Bestuurskosten

€      262,05

€      281,38

€    221,01

€    333,38

 €    142,38

Verstrekte bijdragen

€   7.114,74

€   7.304,17

€ 5.798,44

€ 4.733,02

 € 4.318,55

 

 

 

 

 

 

Resultaat

+ €  5.558,08

-  €   699,50

- € 1.370,61

+ € 3.963,21

 -€ 1.037,26

 

 

 

 

 

 

Download
ANBI - Standaard publicatie 2020
anbi.pdf
Adobe Acrobat document 263.9 KB